jaromir-psycholog.jpg

Jsem klinický psycholog a psychoterapeut s atestací, funkční specializací a registrací, s výcvikem v Gestalt terapii a Pesso Boyden Psychomotorické psychoterapii. Jako psycholog nabízím v soukromé praxi Psychologické poradenství. Jako psychoterapeut dělám podpůrnou a systematickou psychoterapii. Podle potřeby dělám jako psycholog také krizovou intervenci. Pro studenty psychoterapeutických institutů poskytuji cvičnou psychoterapii. Pro studenty Gestalt terapie nabízím případovou supervizi v Gestalt modalitě. Jako klinický psycholog a psychoterapeut pracuji na částečný úvazek také na Psychosomatické klinice.

V případě jakýchkoliv otázek mě neváhejte kontaktovat.

Během studia psychologie jsem působil jako externí lektor distančního studia Arteterapie na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích. Vedl jsem jako jeden z lektorů arteterapeutický ateliér a přednášel na vybraná témata (např. vývoj dětské kresby). Dále jsem absolvoval jako dobrovolník čtyř-měsíční stáž v komunitě s mentálně postiženými v Camphill Community v Anglii. Po návratu jsem působil jeden semestr jako externí pedagog na PF JčU, kdy jsem vedl teoreticko-praktický seminář „Psychologie kreativity pro učitele“. V té době jsem začal spolupracovat po dobu jedenácti let s Nadačním fondem pro osobní rozvoj a zdraví Č. Budějovice (s působištěm v Nesměni), kde jsem působil jako lektor tematizovaných víkendových kurzů osobního rozvoje. Následně jsem pracoval čtyři roky na plný úvazek jako psychoterapeut a později psycholog v Denním stacionáři Sananim, který se specializuje na léčbu závislostí na psychoaktivních látkách. Tam jsem dělal individuální a skupinovou psychoterapii, arteterapii, poradenství a skupinu pro rodiče. Současně jsem začal provozovat Soukromou praxi zaměřenou na Poradenství v oblasti společenských věd a rozvoje osobnosti. Také jsem působil jako externí pedagog distančního studia Arteterapie při Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity (s působištěm v Praze). Tam jsem vyučoval teorii a praxi arteterapie, základy psychoterapie, vedl arteterapeutický ateliér. Potom jsem začal v soukromé praxi provozovat Psychologické poradenství, což trvá dosud. Po atestaci z klinické psychologie a funkční specializaci jsem pracoval jako klinický psycholog a psychoterapeut šest let v Denním psychoterapeutickém sanatoriu Ondřejov. Nejprve tři a půl roku na Krizovém oddělení, kde jsem dělal individuální psychoterapii, krizovou intervenci, krizové výjezdy za pacienty a psychologickou diagnostiku. Potom ještě dva a půl roku v Sanatoriu, kde jsem dělal individuální psychoterapii a psychologickou diagnostiku. Po skončení jsem začal pracovat na malý úvazek jako klinický psycholog a psychoterapeut na Psychosomatické klinice v Praze, kde působím vedle soukromé praxe dosud. V té době jsem také působil jako lektor v sebezkušenostní části psychoterapeutického výcviku v Gestalt terapii v Institutu vzdělávání v Gestalt terapii (IVGT), kde jsem v terapeutické dvojici vedl dvouletou procesní skupinu. V posledních letech také dělám ve spolupráci s IVGT cvičnou individuální psychoterapii a případovou supervizi v Gestalt modalitě pro studenty Gestalt terapie.

Nejprve jsem absolvoval magisterské studium Učitelství pro ZUŠ na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích. Dále diplomované studium Psychoterapie na Pražské psychoterapeutické fakultě. Ve stejné době také bakalářské studium Arteterapie na PF JčU v Č.Budějovicích. Následně jsem vystudoval jednooborovou Psychologii na Filozofické fakultě Karlovy univerzity (klinické zaměření). Během studia jsem dokončil systematický akreditovaný Psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii v IGAP. Složil Rigorózní zkoušku na katedře psychologie FF UK. Dále jsem splnil požadavky pro udělení certifikátu člena Evropské Asociace pro Gestalt terapii (EAGT). Po průpravné fázi jsem absolvoval v Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) Atestaci z klinické psychologie a dále Funkční specializaci z psychoterapie. Po další praxi jsem získal Registraci Ministerstva zdravotnictví ČR. Později jsem absolvoval certifikovaný kurz Rorschachovy diagnostické metody (Exnerův systém). Potom Psychoterapeutický výcvik v Pesso Boyden Psychomotorické psychoterapii (PBSP). V té době jsem také dokončil Supervizní výcvik v Gestalt modalitě a splnil požadavky Certifikátu akreditovaného supervizora Evropské Asociace pro Gestalt terapii.
Jsem členem odborných společností: Českomoravské psychologické společnosti (ČMPS), České asociace pro psychoterapii (ČAP), Asociace klinických psychologů (AKP), Evropské asociace pro Gestalt terapii (EAGT), Společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP a České asociace PBSP (Pesso Boyden psychomotorické psychoterapie) - PBSP.CZ.

 

Soukromou praxi Psychologické poradenství poskytuji pod IČ: 72133821, nabízím psychologické a psychoterapeutické služby. Soukromá praxe nespadá mezi zdravotnické zařízení a zdravotnické služby.

Spolupracuji:

Client 1
2

logo

Klinický psycholog, psychoterapeut a supervizor s atestací, funkční specializací a registrací. Člen Evropské Asociace pro Gestalt terapii.

KONTAKT

Belgická 23, Praha 2, (blízko metra Náměstí Míru)

kontakt@psycholog-praha.net

+420 724 053 530

Jaromír Chrášťanský - ZnamyLekar.cz

Search